Årsmöte och Vårfylla 2018

25 april, 2018

Årets vårfylla genomfördes 14 april i Jönköping med Mattias Lindström som arrangör. Gasklockor provades och fylldes, en DS Break däcksparkades och grillkorv inmundigades.

Samma dag avhölls DSektionens årsmöte. Mikael Eriksson lämnade över, efter väl förrättat arbete, ordförandeskapet till Mikael Almfeldt.
Till ny valberedning valdes Anders Sundin och Erik Rickhammar.

DSektionen medverkar närmast på Sommarträffen och i augusti är det dags för DSektionens familjeträff vid Bergs Slussar 11-12 augusti (se Kronologen).