Verktygspool

Specialverktyg

DSektionen har i sin ägo en del specialverktyg till D-modellerna. En förteckning över dessa samt bilder på en del av dem hittar du på:

Specialverktyg

Som medlem i SCK kan du låna dessa mot en pant. Ansvarig för verktygen är:

Mattias Lindström

Ansvarig

Specialverktygsansvarig: Mattias Lindström